که این هم بگذرد ...

 که این هم بگذرد ...
من میگم و تو باور نکن ...
که من هم میگم و باور ندارم ...
ولی تو باز هم تکرارش کن ...
که این هم بگذرد ...
من میگم میمیرم ......
من میگم و تو باور نکن ...
که من هم میگم و باور ندارم ...
ولی تو باز هم تکرارش کن ...
که این هم بگذرد ...

/ 0 نظر / 23 بازدید