"من و حاج ابوذر"

سرخوش ز سبوی غم پنهانی خویشیم
چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشیم
گر وابسته به پیمانیم دل بسته دیداریم
گر دلریش شهیدانیم باز دلگرم رفیقانیم

"من و حاج ابوذر"

/ 0 نظر / 16 بازدید