نارس ...

ما همراه کسی بودیم / که مثل هیچکس نبود / ایکاش که ما هم کسی بودیم / از بس که کسی نبودیم / ای وای که نارس شدیم ...

/ 1 نظر / 16 بازدید
مینا دلشکسته

شکرت تو کلاس درس خدا اونیکه ناشکری میکنه رد میشه اونیکه ناله میکنه تجدید میشه اونیکه صبر میکنه قبول میشه اونیکه شکر میکنه شاگرد ممتاز میشه من دعا میکنم همیشه شاگرد ممتاز خدا باشیم تو هم دعا کن تا همگی تو یه کلاس باشیم