اسماعیلم ... !!

اسماعیلم ... !!

راستی تو ام دلتنگ ما هستی ... !!

راستی تو ام به یاد ما هستی ... !!

راستی تو ام گریه ما می بینی ... !!

راستی تو ام خنده ما می بینی ... !!

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
مینای دلشکسته

سلام مطمئناٌ اسماعیل عزیز خندهای واقعی و غیر واقعی ما را بیشتر درک می کند و می بیند که بعضی موقعها این خندهای مثل سیلی می ماند که برای سرخ نگاه داشتن گونه هایم جاری می شود الآن فرصت بیشتری دارد تا ما را ببیند . مطمئناٌ غصه ما را هم زیاد می خود حتما برایمان دعا می کند قلب پاکی داشت همیشه می گفت خدایا اگر من به کسی حسودی کردم اینقدر به اون طرف عطا کن تا جبران حسادت من شود و مرا از آتش حسادت بدور دار . روحش شاد

مینای دلشکسته

در این روزگار غم و دلتنگی ها قسمتی از وجودمان شده خدا کند دلتنگی و غم هایم در این دنیا تمام شود و در اون دنیا حسرت نکشیم و شهدا و صالحان شفیع ما باشند و دست ما را بگیرند در اونجا دیگه دلتنگشون نباشیم