نگران دلشه ...

Image hosting by TinyPic

... نگران دلشه ... برا همين محکم نگه داشته تا که ...

/ 5 نظر / 6 بازدید
ايراني

سلام ... بی وفا رسم وفا نيست به ما سر نزنی .... بگذری از در آن خانه ولی در نزنی ...

فاطمه

کاش هميشه اين نگرانی رو داشته باشه تا هيچ کس نتونه اون دل پاک و معصوم رو گرد و خاکی کنه....آرام باشی و عاشق....

JAHAD

شايد دل كودكيشو كه بزرگترين حسرت ادم بزرگهاست- قايم كرده شايد خوش باشيد اگر تونستيد چون آه اونا كه كباب نخوردن دنبالته حاجي

RainGold

ونيز نگران گلي که زير پاي عابري متمول و ثروتمند در حال له شدن است .