فصل غم و هجران ...

ما دلریشان که در غم فراق شهدا و رفیقانیم
چه کنیم با آه دل که زاده فصل غم و هجرانیم

/ 1 نظر / 17 بازدید
مینای دلشکسته

در این روزگار غم و دلتنگی ها قسمتی از وجودمان شده خدا کند دلتنگی و غم هایم در این دنیا تمام شود و در اون دنیا حسرت نکشیم و شهدا و صالحان شفیع ما باشند و دست ما را بگیرند در اونجا دیگه دلتنگشون نباشیم