با کنایه ...

... این روزها و شب ها با "خودم" با "کنایه" کلی حرف حساب می زنم و هیچ هم بهم بر نمی خوره ... بعضی هاش رو از این گوش می گیرم و از اون گوش بدر می کنم ... بعضی هاش رو هم که دلم براشون می سوزه تو "گوشه ی دلم" چال شون میکنم ... فقط یکیش رو دستم باد کرده و اون هم اینه که "چی میخواستیم" و چی شد ... 

/ 0 نظر / 17 بازدید