صید نشسته ...

"هذیونیات"

ای تو گره بکارم منو تو و جدایی ...

به دام تو اسیرم منو شب و رهایی ...

ای در دلم نشسته منو تو و بی وفایی ...

ای چون تو صید نشسته من و دام و رهایی ...

/ 0 نظر / 26 بازدید