حرف های ناشنیدنی ...

ازهمون موقع که گوش دلم وا شد برا گوش دادن "حرف های ناشنیدنی" رفیق و محرم "حرف های شنیدنی"  ما شده ... حالا من پرم از حرف های ناشنیدنی و اون پر از حرف های شنیدنی ...

/ 1 نظر / 14 بازدید