دیدی که چه سخته ...

 احساس خفگی اگر دردش بیشتر از خود خفگی نباشه شاید کمتر از اون هم نباشه ،  دیدی که چه سخته ...

هوا صاف باشه و گرد و غباری هم نباشه وآدمی احساس خفگی بکنه ، دیدی که چه سخته ...

اوضاع و احوال دنیای امروزی ما درست شده مثل امواج خروشان زیر دریا ، دیدی که چه سخته ...

"برادلم"

/ 2 نظر / 28 بازدید
مینا دلشکسته

یاد اون سال بخیر که هروقت با موتور و چهار ترکه از سر چهارراه دوم رد می شدیم بچه ها می گفتن بریم خونه عمو عادل هیچ مراعات نمی کردن ظهر شب وقت بی وقته فقط می گفتن بریم ما می اومدیم در جمع با صافی شما شاد می شدیم بچه ها آنقدر از ته قلب می گفتن عمو عادل که عموی خودشو از یاد می بردند . پاینده و موفق و شاد باشید . احساس می کنم اگه این سالهای اخیرجمعمون مثل همون موقعها گرم و صمیمانه تر بود اسماعیل حالا حالا ها بین ما بود همیشه می گفت وقتی در جمع دوستامون هستم احساس خیلی خوبی دارم و تا چند روز حسابی شارژم ای کاش .................. پاینده و موفق و شاد باشید .

اگه آن پيپ را كنار بزاري كه مردي وگرنه ....