قهر خدا ...

قهر خدا ...
... اگه یه روز و یا یه شب "خود خدا" ازهمه مون خسته بشه و قهر کنه ازمون ... اووقت اونهایی که دل به اون "خود خدا" بسته بودند چکار کنند با بی خدایی شون ...
............................................

از من بگریزید که می خورده ام امروز... با من منشینید که دیوانه ام امشب ... ترسم کهسر کوی تو را سیل بگیرد ... ای بی خبر از گریه ی مستانه ام امشب

/ 4 نظر / 17 بازدید
سایه

[ناراحت]

جهاد

این خدا ؟؟؟؟ اون خدا ؟؟؟؟؟ بنده چند تا خدا باید باشیم

مادر(سونیا)

اینکه یه رروز خدا با هممون قهر کنه نزدیکه اینکه یه روز ما بی خدا بشیم .... وای من که میترسم من عاشق خدام هستم 20 سال جزرم داد و تحمل کردم الان من و رسوند به خوشبختی ... خدا جونم دوستت دارم

ماری

خدا نکنه که خدا ازمون قهر کنه حاجی