به همین سادگی

همینجوری

بیشتر آدمها

یواش یواش درد میکشند

یواش یواش زجر می کشند

یواش یواش افسرده میشند

یواش یواش  پیر میشند

یواش یواش میمیرند

یواش یواش یه خاطره میشند

به همین سادگی

/ 0 نظر / 15 بازدید