فصل بهار ...

... هر چی بزرگتر میشیم "گره ی" سبزه مون هم بزرگ تر میشه ... از وا شدن هم خبری نیست که نیست ...فصل بهار رو برا "سبز" بودنش دوست داشتم و دارم و خواهم داشت .

 

/ 0 نظر / 15 بازدید