دوچرخه ...

... میگم که به نظرتون داشتن آرزو !! خوبه یا نه !!؟ هول نشین بابا منظورم از آرزو !! آرزوست !!؟ اخه میگن انسانها زندهاند به آرزو !!! آرزو هم بگی نگی یه وابستگی به امید داره !! مگه نه !!؟

.....اون روزا اگه بگم که هر شب خواب دوچرخه رو میدیدم باورتون میشه !!؟ هر شب یه رنگی و یه مدلشو تو خواب میدیدم !! صبح که از خواب بیدار میشدم از صورتم معلوم بود که تو خواب آب از لوپ و لوچم میریخت رو لبام همینجوری الکی خنده بود !! راست گفتن قدیمی ها که وصف العشق نصف العیش !!

... راستش بابای خدا بیامرزم از کلاس سوم ابتدایی بهم قول داده بود پاداش که میگیره برام یه دوچرخه دسته بلند بگیره !! از همون قول هایی که حلا ما به بچه هامون میدیم !! و از همون قول هایی که بچه هامون به بچه هاشون خواهند داد !!! بگذریم ...هر سال هم اونقده چاله چوله زندگیش زیاد میشد که اون مجبر میشد که به سال های آتی موکول کنه !!!

....یکی از همون روزا دلو زدم به دریا و رفتم سر کوچه مون و یه ساعتی یه دوچرخه ۲۸ که به زور پاهام به رکابش میرسید کرایه کردم !!آه که این ۱ ساعت برا من به اندازه یه دونیا بود !!دوچرخه رو که سوار شدم انگاری تو آسمونا دارم سیر میکنم و روی ابر ها دارم رکاب میزنم ...

... میگم که به نظرتون بچه های این دورو زمونه هم ارزو !! دارن !!؟ من که ندیدم تا حالا !!! بچه ای از خواب بلند بشه و لبش خندون باشه !!؟شما چی !!؟

 

/ 0 نظر / 6 بازدید