دلچسب ...

... دیدن کسی که با اینکه خیلی دوستش داری و خیلی هم بهش نزدیکی وخیلی وقت هم هستش که ندیدیش باید خیلی دلچسب باشه ... امروز یه دنیا به دل ما چسبید دیدنش ...

/ 1 نظر / 18 بازدید
ع.ا پسرت

می دونم کی رو رفتید دیدید .. بچگی ها رو که یادم میاد ما برا دیدنش لحظه شماری میکردیم .. و چه سخت بود لحظه های جدایی .. یادم میاد موقعی که بود همیشه دعوا بود بین ما که کی پیشش بمونه و کی با شما برگرده خونه .. ولی نمیدونم اونم احساس ما رو داشت یا نه ! اگه داشت پس چرا رفت و ..! چه بد روزگاریه حاجی .. حاجی پیپت رو نیاز دارم برسون ..