وداع ...

وداع ...

... يه نداي عالم گير ،  يه پيام دلگير ،  برا همه عالميان روي زمين ، با سرعتي چون نور فراگير شد ... که اي فرزندان آدم ... به پا خيزيد و دست و دل بشویید ... آنان که ذخيره اي دارند توشه سفر آخرت بردارند ... که وقت رجوع است ... زمان حرکت و وداع با دلبستگي ها ست...

/ 3 نظر / 6 بازدید
صفحه های سياه

هر سوی شمع و مشعله هر سوی بانگ و مشغله کامشب جهان حامله زايد جهان جاودان...

فاطمه

همه يک روزی اين ندای رفتن رو می شنويم....آرام باشی و عاشق...