به کجا جا مانده ام ...

"یا لطیف"

یه عمره که ، من آماده به کاروان ، به کجا جا مانده ام

یه عمره که ، من دلداه به دلدار ، به نگاهی وا  مانده ام

یه عمره که ، من چون خمار رویش ، که چه غم ها بدیده ام

یه عمره که ، من چون نئشه به عطرش ، که چه اشک ها بریخته ام

یه عمره که ، من دلخون که چه آه ها ، به فراق یارها کشیده ام

یه عمره که ، من دلریش چه سوزها ، به جدایی دوست چشیده ام

یه عمره که ، من قد خمیده ، که چه زخم ها به چه زبان ها شنیده ام

یه عمره که ، من دل بریده ، که چه اخم ها به چه چهره ها بدیده ام

یه عمره که ، من روسیاه ، چو موی سفید و ریش سپید گشته ام

یه عمره که ، من دل سپید ، به امیدی  سر راهش چنین بنشسته ام

یه عمره که ، به امید وصال رویش ، که چه خواب ها و رویاء بدیده ام

یه عمره که ، به امید رسیدن یار ، که چه شب ها به  دم صبح رسانده ام

/ 5 نظر / 17 بازدید
حوض منیر

حاجی سلااااااااااااااااااااااااام خیلی مخلصیم بچه ها می گن حاج عادل کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مینا دلشکسته

سلام واقعا عالیه بیشتر بنویسید موفق باشید خدا سایه شما را برامون نگه داره امیدمو به دوستانمونه

حاج داود

یه عمره که دل به دنیا بسته ایم و از آن خیر ندیده ایم ! یه عمره که دل از خدا بریده و به شیطان رسیده ایم ! یه عمره که اندر خم یک کوچه وامانده ایم ! یه عمره که به مردم و خودمان چه دروغ ها که نگفته ایم !

حوض منیر

عمریست که از حضورِ او جا ماندیم در غربتِ سردِ خویش تنها ماندیم او منتظر است تا که ما برگردیم ماییم که در غیبت کبرا ماندیم