عشق بازی با خدا ...

عشق بازی با خدا ...

...سرزمين خشک و بيابانی عرفات اولين ايستگاه قرار ملاقات با خداست ... ساعت ملاقات همون ساعتی است که بعضی ها بهش ميگن ساعت عشق ... يعنی غروب آفتاب ... و غروب هم که همه جا غروبه ... دلگير و دوست داشتنی ... و مخصوصا زمانی که طرف قرارت خود خدا باشه ... و زمان قرارت اندک ...

...  ايستگاه دوم ملاقات با خدا مشعرالحرام سرزمين مزدلفه و اون هم طلوع زيبای آفتابش از کوههای خشک و شکنندش و جه اندک زمانی ...

... و اما آخرين ایستگاه ملاقات با خدا سررمين خشک و سوران منا و اون هم با قربانگاهش ... ياد آور ابراهيم و اسماعيل دو عاشق و دلباخته حق تعالی ...

/ 3 نظر / 7 بازدید
حاج خانم کوچولو

زيارت قبول حاج آقا.خدا کنه یه روزی قطارزندگی ماهم توقفی توی این ایستگاهها داشته باشه.