خورجین دلم ...

خورجین دلم ...

... تو ترک دوچرخه های بیست و هشت قدیمی دو تا کیسه مانند بزرگی به هم چسبیده و آویزون بود که بهش می گفتند خورجین ... هر کس کار و کاسبیش سکه تر بود خورجین همراهش پرتر و سنگین تر بود ... اونهایی هم که از مال این دنیا تهی دست تر بودند خورجین شون به کوچیکیه دستمال یزدی معروفی بود که چهار گوشش رو گره ای میزدند تا زنبیل همراهشون باشه ...

... نمی دونم چرا یهو یاد خورجین دلم کردم که پر از خالیه ... وقتی می بینم هر چی از عمر این دنیام داره کم می شه خورجین دلم هم سبک تر میشه ، دلم می گیره ... 

... چند روزه که فایل صوتی دلنوشته ها و مناجات نوری زادبا خدای تنهایی همدمم شده ... هنوز سیراب نشدم ازش ... 

 

/ 3 نظر / 15 بازدید
از اون ور دنیا

خدای تنهایی من چه زیباست .

حاج محسن

حاجی عادل بیا امسال ماه رمضان بجای اینکه از خدا بخواهیم توشه ای نصیب مان کند ! تقاضا کنیم که دل ما را خالی کند !

دختر دائی

بابا حاج آقا شما هم می دونید سایت این حاج آقا نوری زاد فیلتره ما رو سر کار گذاشتین