پنجره ی فولاد ...

پنجره ی فولاد ...

... با یه دوست و همکار عزیز تو مسیری و به یه بهونه ای  چند لحظه ای باهاش همنشین شدم ... بدون اینکه خبر داشته باشه من به واژه و کلمه ی دل حساسیت خاصی دارم یه بند شعر برام خوند که حسابی به دلم نشست و بهونه ای شد برا این دست نوشته ام ... البته شایدم همزمانیش با یه تجربه تازه ای که یه چند وقت دیگه باید امتحانش کنم  و اون دوری و تنهایی است هم یقینا بی اثر نبوده ...

غم غربت اومده چنگ زده باز به دلم ...

به گمانش که دلم پنجره ی فولاد است ...

... بازم شمارش معکوس شروع شده ... درست مثل همون سه سال پیش ...

/ 21 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حیدر

پنجره چوبی هم خوبه ها من یکی ایش دارم اینقد اروم به هم میخوره که کسی جز خدا نمی دونه همینش خوبه دیگه مزاحم بقیه نمیشه

delrish

Nashno az ney ,ney navay binavast. beshno az del ,del harime kebriast ney besuzad,talle khakestar shavad del besuzad,khanehe delbar shavad delrish

delrish

Nashno az ney ,ney navay binavast. beshno az del ,del harime kebriast ney besuzad,talle khakestar shavad del besuzad,khanehe delbar shavad delrish

delrish

Nashno az ney ,ney navay binavast. beshno az del ,del harime kebriast ney besuzad,talle khakestar shavad del besuzad,khanehe delbar shavad delrish

delrish

Nashno az ney ,ney navay binavast. beshno az del ,del harime kebriast ney besuzad,talle khakestar shavad del besuzad,khanehe delbar shavad delrish

delrish

Nashno az ney ,ney navay binavast. beshno az del ,del harime kebriast ney besuzad,talle khakestar shavad del besuzad,khanehe delbar shavad delrish

delrish

Nashno az ney ,ney navay binavast. beshno az del ,del harime kebriast ney besuzad,talle khakestar shavad del besuzad,khanehe delbar shavad delrish

delrish

Nashno az ney ,ney navay binavast. beshno az del ,del harime kebriast ney besuzad,talle khakestar shavad del besuzad,khanehe delbar shavad delrish