پنجاه سالگی و حرف های نانوشتنی ...

... یه چیزایی رو که اصلا فکرش رو نمی کنی یه وقت هایی همینجوری بهش می رسی ... مثل همین پنجاه سالگی ما که اصلا فکرش رو نمی کردیم و امروز بهش رسیدیم ... روح عاشق و سرگردانم یواش یواش تو این پنجاه سال همدم شده با جسم خاکیم و عادت کرده که از سفر باز بمونه ... این روزها چقدر زیاد میشن حرف های نانوشتنی ...  

/ 0 نظر / 15 بازدید