عجب صبری خدا دارد ...

عجب صبري خدا دارد ... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

... اون قديما كه دلي داشتيم زمزمه ي روزانه و شبونمون چند بيتي از همين شعر بود كه ... عجب صبري خدا دارد ...  اگر من جاي او بودم .همان يك لحظه اول ، كه اول ظلم راميديدم از مخلوق بي وجدان ، جهانرا با همه زيبايي و زشتي ، برروي يكدگر ، ويرانهميكرد  … م

 عجب صبري خدا دارد !اگر من جاي او بودم .كه در همسايه صدها گرسنه ، چندبزمي گرم عيش و نوش ميديدم ، نخستين نعره مستانه را خاموش آندم ،بر لب پيمانهميكردم 

عجب صبري خدا دارد !اگر من جاي او بودم .كه ميديدم يكي عريان و لرزان وديگري پوشيده از صد جامه رنگين زمين و آسمانرا واژگون مستانه ميكردم...

/ 2 نظر / 7 بازدید
جهاد

شانس اورديم که تو خدا نشدی وگر نه وام مسکن هم نميتونستيم بگيريم چه برسه به کمک هزينه ازدواج فرزند !!!!!!!!!!

زهرا

فکر می کنم خدا يه خورده از اون صبرش رو به ما هم داده اگه يه روز برم پيش خدا بهش می گم . خدايا اگه روزی از عرشت پايين آيی پشيمان می شوی از خلقت از اين بدعت زمين و آسمان را کفر می گويی ............... خداوندا نمی گويی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟