حال بحالی ...

اون قدیما فقط وقتی "چرخ و فلک" سوار می شدیم بعدش سرمون "گیج" می رفت و حال به حالی می شدیم و اما حالا دیگه "سوار"  نشده هم سرمون گیج می ره با دیدن دور و برمون ...

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید