اين کيه ...

سلام

چه خوبه آدما خودشونو  بشناسن ... !!

اونهايی هم که شناختند يادشون نره که کی بودن ... !!

وگرنه يه خورده بگی نگی دير ميشه ها ... !!

و اگه دير بشه ... !!

مگه نه ...!!

inkiye.jpg

/ 4 نظر / 6 بازدید
سایه

....................آری وچه سخت است و گاهی دلگير!

بنیامین

زياد لازم نيست / می خوای خودتو بشناسی واسه چی ! مگه می خوای چکار کنی ! ؟؟؟

jahad

به به آقای ضربدری کوچک!!!!! يادش بخير

يك دوست

سلام واقعا اين خودفراموشي هم بد درديه .......خدا نكنه گريبان كسي رو بگيره كه اگه بگيره ديگه ول كن نيست همين حالاشم گريبان خيليها رو گرفته تا حدي كه گاهي وقتها خودشونو كه چه عرض كنم خدا رو هم فراموش ميكنند ......... به قول شما يادش بخير اون قديما هيچكس مجبور نبود غير خودش باشه . واقعا يادش بخير