آسمون پر ستاره ...

     ... راستی چند وقت پیش ها یه شب رفتیم امامزاده داوود جاتون خالی نباشه خیلی خوش گذشت ...  البته به صفای اون قدیما که می گفتند  با پای پیاده ویا با چارپایان  می رفتند که نمی رسید  ... ولی می خواستم بگم که بیشتر برا این خیلی بهم حال داد چونکه آخر شب رفته بودیم ... انگاری که تو بالاترین نقطه روی زمین بودیم ... پیش خود خود خدا  ... تو آسمون پر ستارش که نیگاه میکردی راحت میشد دستتو دراز کنی و چند تا از اون خوشگل خوشگل هاشو بچینی ... ولی خوب من چون یه دونه از اون پر نور هاشو از  قدیما دارم و خیلی هم دوستش دارم لذا  از خیرشون گذشتم ... شما چی !!؟...البته راستشو بخواهین منظورم از چند وقت پیشا 4 یا 5 سال میشه  ....  اینو گفتم برا اینکه یه وقت نکنه برین ببینین از ستاره خبری نیستو و منو ....

 

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
jahad

۵ سال پيش :آهو ۶ سال بعد :دوو خدا پدرشو بيامرزد